Till sidans huvudinnehåll

För fastighetsägare

För fastighetsägare

Ersättning om tunneln dras under din fastighet

Senast uppdaterad:

Har du energibrunn för bergvärme?

mer-om-energibrunnar-och-ersattning15276
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Jag har fått ett brev från Mark- och miljödomstolen angående energibrunnar, varför det?

  Enligt våra uppgifter har din fastighet en eller fler energibrunnar (borrhål för bergvärme) som kan påverkas av vår tunnel så att energiuttaget blir mindre. Du är då berättigad till ersättning. Vi har lämnat ett förslag till Mark-och miljödomstolen på ersättning. Du ska ta ställning och yttra dig om förslaget till Mark- och miljödomstolen.

 • Vilken ersättning får jag?

  Du hittar beloppet för er fastighet i de handlingar ni fått i brevet från Mark- och miljödomstolen. Varje brunn ersätts med ett engångsbelopp.

 • Hur kan jag veta att energiförlusten i min energibrunn beräknas på rätt sätt?

  Alternativet till att göra beräkningar är att installera kontrollbrunnar i närheten av samtliga befintliga energibrunnar inom påverkansområdet och mäta hur tunneln faktiskt påverkar grundvattnet i brunnarna. Men att installera nya mätbrunnar och göra mätningar kan innebära relativt stora ingrepp på en tomt, och att mäta faktisk avsänkning som maximalt är en meter är osäkert. I de flesta fall kommer avsänkningen av grundvattnet att vara så liten att den inte går att påvisa. Det skulle innebära att ingen ersättning alls skulle utbetalas. Därför är den föreslagna ersättningsmodellen, som med marginal bygger på ett "värsta scenario", den mest fördelaktiga för varje fastighetsägare.

 • Vad ska jag göra om uppgifterna om energibrunnar på min fastighet inte stämmer?

  Om uppgifterna om din fastighet inte stämmer i dokumenten ska du skriva det till Mark- och miljödomstolen. Vårt ersättningsförslag bygger på en beräkningsmodell. När vi får nya uppgifter använder vi modellen för att beräkna ersättningen så det blir rätt.

 • Hur vet jag att jag får rätt kompensation? Både elförbrukning och elpriser kan ju vara höga vissa år.

  Modellen vi använder gör antaganden både om elpris och ränta. Det är naturligtvis omöjligt att ha rätt prognos för framtiden. Det finns flera kalkylmodeller som används i dessa sammanhang. Vi har räknat igenom olika modeller och studerat rättspraxis. Det förslag vi nu lämnat till domstolen är det som är mest förmånligt för fastighetsägaren. Vi har också överskattat den påverkan avloppstunneln kan ha på er brunn.

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor

Senast uppdaterad: