Till sidans huvudinnehåll

Hållbar avloppsrening

Hållbar avloppsrening

Renare vatten med MBR (Membranteknik)

Senast uppdaterad:

Långsiktig lösning för Stockholms avloppsrening

Senast uppdaterad:

Modern teknik kräver storskaliga lösningar

Senast uppdaterad:

Mikroplaster filtreras bort med membrantekniken

Skräp uppförstorat i mikroskop. Mikroplaster i olika färger.
Senast uppdaterad: