Till sidans huvudinnehåll

Filmer om projektet

Rundvandring i Henriksdals reningsverk - membranlinje 1

Senast uppdaterad:

Etapp ett med den nya effektiva reningstekniken invigd

Senast uppdaterad:

Timelapse från ombyggnaden av biolinje 1 till membranlinje 1 — 3 års bygge på tre minuter

Senast uppdaterad:

Vi bygger en ny slamanläggning i Henriksdalsberget

Senast uppdaterad:

Vad händer vid Gullmarsplan?

Senast uppdaterad:

Omgivningskontroll - så fungerar det

Senast uppdaterad:

Genomslag under Hammarbybacken - Sicklaanläggningen

Senast uppdaterad:

Läget i Smedslätten december 2020

Senast uppdaterad:

Läget I Sickla december 2020

Senast uppdaterad:

Första sprängningen för avloppstunneln i Liljeholmen

Senast uppdaterad:

Ny lägesrapportfilm om våra arbeten

Senast uppdaterad:

Nu händer det - ny reningsteknik installeras i Henriksdals reningsverk

Senast uppdaterad:

Så här renas Stockholms avloppsvatten

Senast uppdaterad:

Arbetsmiljö i projektet

Senast uppdaterad:

Så här bygger vi den nya avloppstunneln under Stockholm

Senast uppdaterad:

Projektets första lägesrapportfilm är här

Senast uppdaterad:

Eftersedimenteringsbassäng byggs om till membranbassäng

Senast uppdaterad:

Följ med på en rundtur i Henriksdals reningsverk

Senast uppdaterad:

Eftersedimenteringsbassäng ska bli membranbassäng

Senast uppdaterad:

Introduktion till Stockholms framtida avloppsrening

Senast uppdaterad:

Hur vi planerar att bygga ny avloppstunnel

Senast uppdaterad:

Avloppsreningens historia

Senast uppdaterad:

Första sprängningen i Henriksdal

Senast uppdaterad:

Så här spränger vi i berg

Senast uppdaterad: