Till sidans huvudinnehåll

Vi bygger ut Sicklaanläggningen under Hammarbybacken

Senast uppdaterad:

Studiebesök i Henriksdals reningsverk

Senast uppdaterad:

Rundvandring i Henriksdals reningsverk - membranlinje 1

Senast uppdaterad:

Etapp ett med den nya effektiva reningstekniken invigd

Senast uppdaterad:

Timelapse från ombyggnaden av biolinje 1 till membranlinje 1 — 3 års bygge på tre minuter

Senast uppdaterad:

Vi bygger en ny slamanläggning i Henriksdalsberget

Senast uppdaterad:

Vad händer vid Gullmarsplan?

Senast uppdaterad:

Omgivningskontroll - så fungerar det

Senast uppdaterad:

Genomslag under Hammarbybacken - Sicklaanläggningen

Senast uppdaterad:

Läget i Smedslätten december 2020

Senast uppdaterad:

Läget I Sickla december 2020

Senast uppdaterad:

Första sprängningen för avloppstunneln i Liljeholmen

Senast uppdaterad:

Ny lägesrapportfilm om våra arbeten

Senast uppdaterad:

Nu händer det - ny reningsteknik installeras i Henriksdals reningsverk

Senast uppdaterad:

Så här renas Stockholms avloppsvatten

Senast uppdaterad:

Film: Arbetsmiljö i projektet

Senast uppdaterad:

Så här bygger vi den nya avloppstunneln under Stockholm

Senast uppdaterad:

Projektets första lägesrapportfilm är här

Senast uppdaterad:

Introduktion till Stockholms framtida avloppsrening

Senast uppdaterad:

Film om avloppsreningens historia

Senast uppdaterad: