Till sidans huvudinnehåll

Sprängningar och störande ljud

Sprängningar och störande ljud

Olika typer av ljud

Riktlinjer för buller från arbetsplatser

Sprängvarning i telefonen

Saga om tunnelbygget för små barn

Spränggaser

Tunnelmynning i berget. Rök syns från tunneln.

Ersättningsboende

Exempel på hur ett ersättningsboende kan se ut
Exempel på hur ett ersättningsboende kan se ut

Hur länge pågår störningar?

Om du upplever att vi låter för mycket