Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för avfallshantering

Dimensionera avfallsutrymmet

Vid dimensionering av avfallsutrymmet behöver man utgå från hur mycket avfall som antas uppstå, hur ofta hämtning ska ske, och vilka källsorteringsmöjligheter som finns inom fastigheten.

Mängden avfall som uppstår skiljer sig under året, där storhelger, inflyttning och utflyttning ofta utmärker sig som toppar i avfallsvolymer. Oavsett hur avfallet samlas in behöver det finnas utrymme för att ta hand om tillfälligt ökade volymer utan att det blir överfullt.

Vägledning för dimensionering

Siffrorna nedan ger en vägledning för dimensionering av avfallsmängder i olika verksamheter. De kan behöva anpassas efter specifika förutsättningar, exempelvis utifrån storlek på lägenheterna som byggs.

Avfallsmängderna vi anger här baseras dels på erfarenheter inom branschen samt på plockanalyser genomförda av bland annat Avfall Sverige.

Om fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar finns i fastigheten kan volymerna för restavfall minskas något. Se exempel på flerfamiljshus med och utan fastighetsnära insamling.

Restavfall där möjlighet inte finns till källsortering

Liter per vecka.

 • Flerbostadshus: 80–90 liter per hushåll, varav cirka 10 liter matavfall
 • Vårdboende: 120–140 liter per boende
 • Förskola med blöjbarn: 25 liter per barn
 • Skola: 5–10 liter per elev
 • Övriga verksamheter: varierar

Avfallsmängder i flerbostadshus
- med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar

Liter per vecka och hushåll.

 • Restavfall: 50–60 liter
 • Pappersförpackningar: 25 liter
 • Wellpapp: 10 liter
 • Tidningar och returpapper: 10 liter
 • Plastförpackningar: 25 liter
 • Metallförpackningar: 2 liter
 • Färgat glas: 2 liter
 • Ofärgat glas: 1 liter

Grovavfall i flerbostadshus

 • 2–3 kg per vecka och hushåll.
 • alternativt 1–2 kubikmeter per hushåll och år.