Till sidans huvudinnehåll

Därför är det bra att sortera ut matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper du och dina grannar till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Är ni dessutom en bostadsrättsförening kan ni få ner avfallskostnaderna.

40 procent av det som hamnar i avfallspåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. 

Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften.

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväven som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.

Några räkneexempel:

  • På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan en mil.
  • En familjs potatisskal från sex middagar räcker för biogödsel till potatisodling av en påse chips för en kvälls fredagsmys.
  • Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett helt år.
  • Om alla 2,3 miljoner som bor i Stockholms län sorterade ut sina bananskal under ett års tid skulle det resultera i tillräckligt med biobränsle för en buss att åka fyra varv runt jorden.

Det bästa du kan göra är att äta upp maten!

Kan du minska mängden mat som slängs gör du extra stor miljönytta. Cirka 35 procent av alla matrester kastas helt i onödan! Så tänk efter redan innan du handlar mat vad du verkligen behöver så att inte mat slängs bara för att vi inte hinner äta upp den i tid.

Sorterar ni bra kan det påverka hyreskostnaden

Även om du inte direkt betalar för avfallshämtningen så ingår den i den hyra du har. Matavfallsinsamlingen är subventionerad och sorterar ni ut matavfall och förpackningar i fastigheten så kan ni få en lägre avfallskostnad i fastigheten.

Senast uppdaterad: 2021-09-20