Till sidans huvudinnehåll

Sortera miljöfarligt avfall

Saker som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande blir miljöfarligt avfall när du vill slänga dem. Här kan du se exempel och var du kan lämna in ditt miljöfarliga avfall.

Det här är miljöfarligt avfall

  • Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som farligt avfall och ska därför aldrig läggas i soppåsen.
  • Färg är något som de flesta vet räknas som miljöfarligt avfall. Men visste du att även nagellack och brukar med intorkad färg är farligt avfall? Vattenlöslig färg ska också hanteras i samma insamlingssystem som miljöfarligt avfall.
  • Kemikalier och annat som kan vara giftigt för människa eller miljö räknas som farligt avfall.
  • En del kosmetika räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med det.
  • Mediciner och läkemedel räknas som farligt avfall, dessa lämnar du in på närmaste apotek som säljer receptbelagd medicin.
  • Vissa typer av oljor är vara giftiga för miljön och ska samlas in som farligt avfall av den anledningen. Vanlig matolja är inte giftig för miljön, men kall olja kan på sikt orsaka stopp i avloppsrören. Därför tar vi emot även vanlig matolja på våra insamlingsplatser för miljöfarligt avfall.
  • Om produkten är explosiv, brandfarlig, frätande, smittförande eller giftig för människa eller miljö räknas den som miljöfarligt avfall när du vill göra dig av med den.

Vad händer med det miljöfarliga avfallet?

När det farliga avfallet lämnas in till miljöstationen identifieras innehållet. Sedan återvinns eller förstörs materialet under kontrollerade former.

En del material förbränns under stränga miljökrav och med omfattande rening av rökgaserna. Annat material behandlas kemiskt för att ta bort avfallets farliga egenskaper. Men det finns fortfarande en del farligt avfall som ännu inte går att göra ofarligt. För att få bort sådant material från kretsloppet skickas det till ett speciellt lager där det slutförvaras.

Såhär behandlas olika typer av miljöfarligt avfall

Färg och färgspray kan behandlas genom att man fryser ner burkarna och sedan separerar innehållet från förpackningarna. Metall och plast går till återvinning och färgresterna förbränns.

Lösningsmedel förstörs oftast genom förbränning. Större mängder kan renas och återvinnas eller användas som energiråvara i cementindustrin. Även rengöringsmedel och bekämpningsmedel kan förbrännas.

Batterier och bilbatterier: Kadmium återvinns. Kvicksilvret långtidsförvaras. Blyet ur bilbatterierna återanvänds i nya batterier.

Glödlampor, lågenergilampor och lysrör

Metalldelarna går till materialåtervinning och används vid tillverkning av nya metallprodukter som konservburkar med mera. Glaset från glödlampor kan också materialåtervinnas vid tillverkning av nya ljuskällor eller andra glasprodukter som exempelvis glasflaskor. Lysrörspulvret i lysrören tas tillvara och återanvänds vid tillverkningen av nya ljuskällor. Lågenergilamporna krossas och glaset behandlas på särskilt sätt. Kvicksilvret från ljuskällorna långtidslagras.

Spillolja upparbetas till eldningsolja. Fotokemikalier innehåller silver som utvinns och återvinns. Termometrar och barometrar separeras så att kvicksilvret kan långtidslagras och övriga delar återvinnas inom sitt material.

Här lämnar du ditt miljöfarliga avfall

Överbliven medicin lämnar du till närmaste apotek som säljer receptbelagda läkemedel.

Vi samarbetar med flera butiker så att du ska kunna lämna miljöfarligt avfall och kosmetiskt avfall på en plats nära dig.

Till mobila miljöstationen kan du lämna miljöfarligt avfall och småelektronik.

Mobila miljöstationen är ett alternativ till miljöstationer och återvinningscentraler och underlättar för dig utan bil. Tjänsten vänder sig till dig som privatperson.

På miljöstationen kan du lämna miljöfarligt avfall, batterier och ljuskällor.

Många av våra miljöstationer finns vid bensinstationer och följer därför bensinstationens öppettider.

På miljöstationen kan du lämna miljöfarligt avfall, batterier och ljuskällor.

Många av våra miljöstationer finns vid bensinstationer och följer därför bensinstationens öppettider.

På miljöstationen kan du lämna miljöfarligt avfall, batterier och ljuskällor.

Många av våra miljöstationer finns vid bensinstationer och följer därför bensinstationens öppettider.

På Pop-up återbruk kan du lämna små möbler, textil, elektronik och miljöfarligt avfall. Du kan lämna saker för både återvinning och återanvändning.

På återvinningscentralerna och våra återbruk kan du lämna grovavfall, elektronik, möbler och miljöfarligt avfall. Saker som kan användas igen lämnas in i återbruksdelen som finns på varje återvinningscentral.

Se adresser och öppettider för din närmaste anläggning genom att klicka på den.