Till sidans huvudinnehåll

Sopsug tar hand om avfallet i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden har en sopsug som tar hand om hushållens restavfall, tidningar och plastförpackningar.

Även papperskorgar i parker och på gator i området är anslutna till samma system. Sopsugssystemet ger färre transporter, mindre buller och utsläpp.

Olikfärgade nedkast

I anslutning till din fastighet finns sopnedkast där du slänger restavfall, plastförpackningar och tidningar.

Grå lucka: Restavfall

Här lägger du det som blir kvar när du sorterat ut allt som går att sortera. Restavfallet packas i plastpåsar som knyts ihop ordentligt

Till exempel:

 • blöjor
 • dammsugarpåsar
 • diskborsten
 • kuvert
 • post-it-lappar
 • vykort

Det som läggs i restavfallets grå lucka transporteras till Högdalens förbränningsanläggning och omvandlas till fjärrvärme.

Gul lucka: Plastförpackningar

Här lägger du både hårda som mjuka plastförpackningar. Packa i påse eller lägg löst i nedkastet.

Det blir ofta stopp när någon lägger för stora förpackningar i nedkastet. Gå till miljörummet med större förpackningar som saftdunkar, sylthinkar, frigolit.

Av ett ton hårda plastförpackningar kan man tillverka cirka 84 000 blomkrukor. Mjuka plastförpackningar kan bli till sopsäckar och bärkassar.

Blå lucka: Tidningar

Tidningar läggs löst i nedkastet (ej samlade i påse) exempel på vad som ska sorteras här är:

 • tidningar
 • kontors- och ritpapper
 • pocketböcker
 • kataloger
 • broschyrer

Gå till miljörummet med:

 • pappersförpackningar
 • pappersbärkassar
 • kartonger
 • omslagspapper

Tidningar transporteras till ett pappersbruk där de återvinns till nytt papper.