Till sidans huvudinnehåll

Information till dig som anmält en källaröversvämning 2021

I maj och juni 2021 föll dels ett långvarigt regn och dels ett intensivt regn över Stockholm och Huddinge. Regnet orsakade att många fastigheter drabbades av källaröversvämningar. I nuläget har cirka 1 200 anmälningar och skadeståndsärenden lämnats in till Stockholm Vatten och Avfall som sedan sommaren 2021 jobbat med att utreda och hantera dessa ärenden.

Vad har hänt

Fastighetsägare drabbades av källaröversvämningar i samband med regnen i maj och juni 2021. Flest drabbade finns i sydöstra Stockholm. Under sommaren och hösten 2021 fick många som drabbats av översvämning besök av tekniker från Stockholm Vatten och Avfall som dokumenterade vad som hänt. Alla fastighetsägare har uppmanats att kontakta sitt försäkringsbolag för att anmäla skadorna.

Vad görs nu

Just nu genomförs flera stora utredningar efter översvämningarna. Utredningarna syftar till att visa om ledningarna är rätt dimensionerade och fungerade som de skulle vid översvämningstillfället. Resultatet av utredningarna används för att planera och genomföra förbättringsåtgärder på ledningsnätet. Samt för att besluta om ersättning ska betalas ut till försäkringsbolag och kunder som begärt skadestånd.
I utredningsarbetet ingår flera olika moment beroende på vad som hänt. Om det är ett helt område som drabbats eller om det är enstaka fastigheter. Gemensamt för alla ärenden är att Stockholm Vatten och Avfall går igenom den insamlade informationen från egna tekniker, från försäkringsbolag och från kunder, tillsammans med information om ledningsnätet vid de drabbade fastigheterna.

Stockholm Vatten och Avfall ansvarar enligt lag för att de kommunala ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. Ett normalt förekommande regn i ett område där avloppsvatten och dagvatten avleds i samma ledning är till exempel 14 mm under 10 minuter eller 26 mm under 60 minuter. Det kan även behöva göras undersökningar för att klarlägga hur fastigheter är ansluten till ledningsnätet, till exempel om alla stuprör leds till ledningarna i gatan eller om de är anslutna till stenkistor.

När kan jag få svar på min felanmälan?

I dagsläget kan du inte få svar i enskilda fall då utredningarbetet ännu inte är klart. Bedömningen är att utredningarna kommer pågå hela 2022. När utredningarna är klara kommer du få återkopplingar oavsett vad utredningen visar. Exakt när du får svar går inte att säga, då olika områden kräver olika typer av utredningar.

Det här gäller även för dig som ansökt om ersättning för självrisk hos Stockholm Vatten och Avfall. Du kommer bli kontaktad när utredningsarbetet är klart. I dagsläget går det inte att få svar i enskilda fall.

Anmäl skada till försäkringsbolag

Det är viktigt att du har anmält skada som uppkommit till ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag direkt om du har frågor kring ditt ärende om anmäld skada.

Senast uppdaterad: 2022-07-18

Länkar

Informationsbrev till dig som anmält en källaröversvämning 2021

Du kanske också vill läsa om...

Information till dig som anmält en källaröversvämning 2021

I maj och juni 2021 föll dels ett långvarigt regn och dels ett intensivt regn över Stockholm och Huddinge. Regnet orsakade att många fastigheter drabbades av källaröversvämningar. I nuläget har cirka 1 200 anmälningar och skadeståndsärenden lämnats in till Stockholm Vatten och Avfall som sedan sommaren 2021 jobbat med att utreda och hantera dessa ärenden.

Förebygg översvämningar i ditt hus

För att minska risken för eventuella skador vid översvämning kan du i förebyggande syfte genomföra åtgärder på din fastighet.

Felsök var vattenläckan sitter

Beroende på var vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

Backventiler

Vi får många frågor om backventiler och om de kan installeras som en hjälp mot översvämningar. Här hittar du mer information.

Se alla artiklar inom det här ämnet