Till sidans huvudinnehåll

Gör biogas av din fallfrukt

Nu finns separata containrar för fallfrukt på Stockholms återvinningscentraler.

Lämna din fallfrukt till återvinningscentralen och gör samtidigt en miljöinsats. Den frukt som lämnas blir biogas och biogödsel. Biogas ersätter fossila drivmedel för bilar och bussar och minskar därmed koldioxidutsläppen. Biogödsel tillför viktiga näringsämnen till jorden.

I första hand ska vi förstås äta eller ta hand om frukten på andra sätt. Sylta, safta, musta eller ge bort frukten. Men visst är det bra att vi kan göra något bra av den frukt som ändå blir liggande under träden.

Mindre mängder fallfrukt kan läggas i en matavfallspåse i kärlet för matavfallsinsamling eller löst i kärlet för trädgårdsavfall. Men endast små mängder, har du mycket fallfrukt lämnar du det till återvinningscentralen.

Senast uppdaterad: 2022-08-30

Separata containrar för fallfrukt finns på