Till sidans huvudinnehåll

Anna Folkesson, projektledare

Anna Folkesson som är civilingenjör i kemiteknik och ansvarig för ett av de större projekten på Stockholm Vatten och Avfall, en helt ny avfallssorteringsanläggning berättar här om det som lockade henne hit.

- När jag för drygt fyra år sedan såg annonsen insåg jag direkt att det här jobbet står det mitt namn på! Det är superintressant och helt i linje med vad jag vill jobba med – jag vill ha en arbetsgivare med ett uppdrag som känns bra i magen.

Anna berättar att på Stockholm Vatten och Avfall ligger fokus på miljönytta och långsiktig effektivitet.

- Jag vill inte jaga kvartalsrapporter utan hitta lösningar som är bäst under hela resultatets livstid. Sorteringsanläggningen i Högdalen ska ju användas i minst 50 år. Det gör jobbet otroligt kreativt. 

Bolagets spännande blandning av befintlig drift och nya fristående projekt tilltalar Anna. I driften av avfallshanteringen, ledningsnätet och vatten- och avloppsreningsverken finns också fantastiska ingenjörsmöjligheter med mycket utmanande problemlösning. 

- Det finns väldigt mycket kompetens inom bolaget och många duktiga personer som man kan lära sig av. Verksamhetens bredd gör att man aldrig slutar lära sig nya saker och det finns möjlighet att utvecklas åt olika håll.

Anna vill slå ett slag för avfallsverksamheten. Den är i stark utveckling och det pågår en bred insats för att höja industrialiseringen och effektiviteten över hela branschen.

- Att få vara med och bidra till att i grunden förändra avfallshanteringen i Stockholm och möjliggöra en stor ökning av materialåtervinningen och en lika stor minskning av koldioxidutsläppen för Stockholm är något som jag kommer att kunna vara stolt över under resten av mitt liv!

Arbetsplatsens flexibilitet passar Anna. Hon arbetar där det passar för dagen och styr sina tider själv.

- Jag kan hämta barn från skolan en dag utan att någon säger något om det. Företaget månar om att de anställdas liv ska fungera som helhet. Jag har världens roligaste jobb!

Senast uppdaterad: 2021-09-15