Till sidans huvudinnehåll

Taxor för vatten och avfall 2021

17039
Vad är typhus A och B?
  • Vad är typhus A?

    Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus med en tomtyta på 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten-, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år.

  • Vad är typhus B?

    Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och
    dagvatten. Fastigheten har 15 lägenheter och en tomtyta på 800 m2, vattenförbrukning är  2 000 m3/år. 

Senast uppdaterad: