Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Hantera invasiva växter rätt när du rensar i trädgården
Visste du att Jätteloka, Blomsterlupin och Parkslide är exempel på invasiva växter? De sprider sig ofta snabbt och kan skada ekosystemet och den biologiska mångfalden. Det är viktigt att växterna hanteras rätt för att stoppa spridningen.
Avloppsvatten hoppas kunna förutspå en andra våg av COVID-19
Med hjälp av analyser av avloppsvatten kan en andra våg av smitta av COVID-19 eventuellt förutspås. Det hoppas KTH, SciLife Lab och Stockholm Vatten och Avfall, som nu startat ett samarbete med en rad aktörer för att analysera prover vid Henriksdals och Bromma reningsverk. Att kunna bedöma de långsiktiga riskerna med viruset är också en förhoppning.
Grundavgift ny post på avfallsfakturan
Förra veckan skickade vi ut vatten- och avfallsfakturorna till våra villakunder. Det kommer in en del frågor om det som heter grundavgift på avfallsdelen av fakturan.
Mobila miljöstationen kom inte som utlovat på Södermalm
Nya tider för mobila miljöstationen den 7-8 april på Södermalm. Turen den 4-5 april ställdes olyckligtvis in utan att vi hade möjlighet att informera. Det ber vi om ursäkt för. Vi har satt in extra tider kvällstid den 7 och 8 april som kompensation. Hoppas det kan hjälpa dig!
Förbud mot avloppsslam på mark – men undantag kan göras
En statlig utredning föreslår ett förbud mot att sprida avloppsslam på mark samt krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam. Ett undantag från förbudet är dock användning av slam av bra kvalitet på åkermark. Det föreslagna förbudet kan träda i kraft tidigast om tolv år. Stockholm Vatten och Avfall kommer nu att noga analysera de föreslagna reglerna.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}