Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Vill någon komma in i din fastighet?
Vi vill ibland komma in i din fastighet för byten eller undersökningar. Samtidigt får vi in rapporter att bedragare utger sig för att vara från oss för att få komma in hos företrädelsevis äldre. Här reder vi ut när och varför vi vill ha tillgång till din fastighet samt när du ska se upp för bedragare.
Podd om framtidens vattenförsörjning i Stockholm
När vi ska bygga ut infrastrukturen för vattenförsörjningen i Stockholm innebär det stora utmaningar. Det är ett pussel med trängsel i marken, samtidigt som stockholmare ska ha tillgång till vatten medan arbetena pågår. Detta och mycket mer kan du lyssna på i podden ”Stockholm Växer” i avsnittet ”Under ytan”.
Det pågår ett ”party in the pipes”
Vårt våtservettmonster har fått sällskap av "The Monster of Flott". Fettmonstret gillar rock'n'roll och tillsammans med våtservettmonstret dansar han sig genom rören tills fettet stelnar. Denna monsterartros blir till proppar som ger stopp och orsakar översvämningar och andra tråkigheter i våra avloppsledningar.
Taxor för vatten och avfall 2022
Taxan för vatten och avlopp planeras att höjas med 7 procent 2022. Avfallstaxan som är konstruerad för att styra mot bättre miljö och arbetsmiljö, väntas höjas med i snitt 12 procent.
Nu förbättrar vi vattenkvaliteten i Magelungen
Nu har den planerade åtgärden för att minska övergödningen i Magelungen påbörjats. Under september och oktober kommer vår entreprenör Vattenresurs AB att behandla en yta på totalt 138 hektar av sjön med polyaluminiumklorid.
Algblomning och dricksvatten
Under högsommaren börjar blomningen för blå-gröna alger (cyanobakterier). De blommar just nu på vissa ställen i Östersjön. Ännu så länge är halterna mycket låga i Mälaren.
Klimatanpassningar för att minska risken för översvämningar
Vi arbetar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät. Med kommande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler kraftiga regn med risk för översvämningar. Det tar vi höjd för bland annat genom flera större projekt.
Nya krav på företag att registrera farligt avfall
Sverige behöver ha bättre kontroll på farliga avfall. Därför skärps nu kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Registrering sker hos Naturvårdsverket och berör alla verksamheter som hanterar farligt avfall från 1 november 2020.
Taxor för vatten och avfall 2021
Taxan för vatten och avlopp planeras höjas i snitt med 7 procent till 2021. Avfallstaxan är konstruerad för att styra mot bättre miljö och arbetsmiljö och höjs med i snitt 18 procent.
Nytt återbrukshus i Skärholmen för reparationer och kreativt skapande
Nu har Återbruket i Skärholmen öppnat upp. En plats som ger stockholmarnas använda föremål ett längre liv, för här kan man förutom att återvinna; reparera trasiga saker, skapa nytt eller fynda något som andra inte längre vill behålla. Återbrukshuset ligger i 550 kvadratmeter ljusa och nyrenoverade lokaler som delvis skapats av återbrukat material från Stockholms återvinningscentraler.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}