Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Algblomning och dricksvatten
Under högsommaren börjar blomningen för blå-gröna alger (cyanobakterier). De blommar just nu på vissa ställen i Östersjön. Ännu så länge är halterna mycket låga i Mälaren.
Klimatanpassningar för att minska risken för översvämningar
Vi arbetar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät. Med kommande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler kraftiga regn med risk för översvämningar. Det tar vi höjd för bland annat genom flera större projekt.
Vill någon komma in i din fastighet?
Vi vill ibland komma in i din fastighet för byten eller undersökningar. Samtidigt får vi in samtal om att bedragare utger sig för att vara från Stockholm Vatten och Avfall för att få komma in hos företrädelsevis äldre. Här reder vi ut när och varför vi vill ha tillgång till din fastighet samt när du ska se upp för bedragare.
Nya krav på företag att registrera farligt avfall
Sverige behöver ha bättre kontroll på farliga avfall. Därför skärps nu kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Registrering sker hos Naturvårdsverket och berör alla verksamheter som hanterar farligt avfall från 1 november 2020.
Taxor för vatten och avfall 2021
Taxan för vatten och avlopp planeras höjas i snitt med 7 procent till 2021. Avfallstaxan är konstruerad för att styra mot bättre miljö och arbetsmiljö och höjs med i snitt 18 procent.
Nytt återbrukshus i Skärholmen för reparationer och kreativt skapande
Nu har Återbruket i Skärholmen öppnat upp. En plats som ger stockholmarnas använda föremål ett längre liv, för här kan man förutom att återvinna; reparera trasiga saker, skapa nytt eller fynda något som andra inte längre vill behålla. Återbrukshuset ligger i 550 kvadratmeter ljusa och nyrenoverade lokaler som delvis skapats av återbrukat material från Stockholms återvinningscentraler.
I år blir ojämn hämtvecka jämn
Förra året hade 53 veckor och det gör att du som har haft sophämtning jämna veckor byter till ojämna veckor från 1 januari 2021.
Undersökning av LTA-anläggningar pågår
Under en period från och med nu fram till slutet av mars kommer en av oss anlitad konsult Magnus Hedborg AB undersöka och dokumentera så kallade LTA-anläggningar (låg tryckavloppsanläggningar).
Felaktig trädgårdsfaktura
Genom ett olyckligt misstag har det i dagarna skickats ut felaktiga fakturor gällande tjänsten för trädgårdsavfall under 2020.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}