Till sidans huvudinnehåll

Så kan du bidra

Så kan du bidra

Regntunnor

Senast uppdaterad:

Gröna tak

Tak med grönska kan fånga och hålla kvar regn- och smältvatten. Foto WRS.
Tak med grönska kan fånga och hålla kvar regn- och smältvatten. Foto WRS.
Senast uppdaterad:

Genomsläpplig gräsyta

Takvatten kan ledas ut på gräsmattan via ränndalar. Foto WRS.
Takvatten kan ledas ut på gräsmattan via ränndalar. Foto WRS.
Senast uppdaterad:

Nedsänkta växtbädddar

Senast uppdaterad:

Genomsläpplig beläggning

Hålsten är exempel på ett beläggningsmaterial som kan släppa igenom vatten från en garageuppfart. Foto Härryda kommun.
Hålsten är exempel på ett beläggningsmaterial som kan släppa igenom vatten från en garageuppfart. Foto Härryda kommun.
Senast uppdaterad:

Fler tips för flerfamiljshus

Senast uppdaterad: