Bra för miljön och ekonomin

Bra för miljön och ekonomin

Med din hjälp kan matavfallet bli till biogas och näring.

Senast uppdaterad:

Sortera matresterna – få lägre kostnad

Matavfallstaxa för flerfamiljshus
  • Volymbaserad matavfallstaxa 2018

    Utsorterat matavfall för biologisk behandling från flerbostadshus, kärl 140 liter

    Avgift, avrundat till jämna kronor per år (kubikmeterpris x 0,14), exklusive moms. Kostnader för komplicerade hämtförhållanden tillkommer.

    Tillägg dragavstånd (meter)
    Frekvens mellan
    0-10 m.

    mer än
    10-25 m

    mer än
    25-50 m
    mer än
    50 m
    1 g/v         0,-      98,-    231,-   1 543,-
    2 ggr/v     195,-     438,-    767,-   4 019,-
    3 ggr/v     609,-  1 050,-  1 649,-   7 552,-
    4 ggr/v  1 240,-  1 932,-  2 870,- 12 125,-
    5 ggr/v  2 149,-  3 158,-  4 527,- 18 029,-

    Utsorterat matavfall, maskinell hämtning för flerfamiljshus (behållare ingår inte)

    Teknisk lösning    
    1-2 g/vecka eller
    var 14:e dag
    Bottentömmande      0,-
    Mobil sopsug      0,-
    Container      0,-
    Pumpbart från tank      0,-

    Tillägg, komplicerade hämtförhållanden, kostnad per år

    Hämtförhållande 1 g/vecka 2 ggr/vecka 3 ggr/vecka 4 ggr/vecka 5 ggr/vecka
    Hämtförh. 2     217,-     434,-    651,-    868,-  1 085,-
    Hämtförh. 4  1 067,-  2 134,-  3 200,-  4 267,-  5 334,-
  • Viktbaserad taxa

    Du betalar varken för själva hämtningen eller vikten för matavfallet förutsatt att det inte tillkommer tillägg enligt informationen under volymbaserad matavfallstaxa. Läs en mer detaljerad taxeinformation här.

Senast uppdaterad: