Till sidans huvudinnehåll

Liljeholmen

Liljeholmen

Etableringsområde Liljeholmen

Senast uppdaterad:

Framdriftskarta: Följ våra arbeten

Senast uppdaterad:

Transporter

Senast uppdaterad:

Tunnelsträckningen Liljeholmen

Senast uppdaterad:

FAQ – VAnliga frågor och svar

Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Hur mycket lastbilstransporter kommer att åka in och ut från området?

  Transporterna till och från vår etablering i Liljeholmen kommer att köra på Södertäljevägen och Hägerstensvägen. Under den första perioden när vi spränger fram tunneln kommer antalet transporter att vara som flest. När tunneln är färdigsprängd kommer vi att behöva transportera betong och annat material till etableringen. Då rör det sig om betydligt färre transporter per dag.

  Vi har tillstånd att köra transporter till och från etableringsområdet på vardagar kl 7-22.

  Inför vår tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen gjordes flera utredningar av vilken påverkan vi kan förvänta oss av byggtrafiken från tunneln. I projektet körs endast lastbilar som är av miljöklass Euro VI, vilket är den högsta miljöklassen som finns för lastbilar.

 • Påverkas cykelbanan vid etableringen?

  Cykelbanan kommer att behöva byggas om, men det kommer fortfarande att gå bra att cykla förbi etableringsområdet.

 • Hur återställs etableringsområdet när ni är klara med projektet?

  Hela etableringsområdet kommer att återställas till sitt ursprungliga skick när vi är klara.

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev

Senast uppdaterad: