Om tidplanen

Om tidplanen

Frågor och svar

Klicka på frågan eller plustecknet bredvid, för att fälla ut svaret
 • Varför tar projektet längre tid?

  Genomförandebeslutet för Stockholms framtida avloppsrening, SFA, fattades i ett tidigt skede i projektet med de krav och förutsättningar som gällde då.

  Den fördjupade analysen har visat att projektets tidplan och budget behöver revideras som en följd av att projektets omfattning och komplexitet ökat. Bland annat har synpunkter från samråden i tillståndsprocessen ändrat kravbilden. Flera av de risker, som identifierades i genomförandebeslutet har fallit ut och påverkar kostnader och tidplan.

  Den reservpost som identifierades vid genomförandebeslutet var för låg och måste höjas.

  Övriga alternativ skulle ha påverkats på samma sätt med högre kostnader och tid då kravbilden och ändrade förutsättningar skulle gällt även för dessa alternativ. 

 • Innebär fördyringarna att VA-avgiften kommer att höjas?

  Stockholmarna har idag en av landets lägsta VA-avgifter och så kommer det fortsatt att vara även om vi nu behöver göra stora investeringar för att uppgradera nätet. Avgiften kommer att höjas successivt de närmaste åren, men den kommer fortfarande att vara på en låg nivå. 

Senast uppdaterad: