Till sidans huvudinnehåll

Ny inloppstunnel till Henriksdals reningsverk

Flygbild över Henriksdalsberget och Henriksdalsringen. Inloppstunneln markerad.
Översiktsbild Herniksdalsberget och Henriksdalsringen. Den nya inloppstunnelns sträckning i svart.
Översiktsbild Herniksdalsberget och Henriksdalsringen. Den nya inloppstunnelns sträckning i svart.
Senast uppdaterad: