Godkänt miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen

Senast uppdaterad: