Till sidans huvudinnehåll

Nyheter Stockholms framtida avloppsrening

Nyheter Stockholms framtida avloppsrening

Nyheter

Avloppstunneln börjar byggas vid Gullmarsplan
Nu börjar vi anlägga vår byggetablering vid Sundstabacken norr om Gullmarsplan. Det är den sjätte och sista byggetableringen för den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sicklaanläggningen.
Särskilda rutiner för att minska smittrisk vid besiktningar
Innan Stockholm Vatten och Avfall börjar Spränga i ett område genomförs förbesiktningar av byggnader, både utvändigt och invändigt. För att minska risken för smitta gäller nu särskilda riktlinjer vid besiktning inne i bostäder.
Ny lägesrapport om våra arbeten
Nyfiken på vad som händer i projektet Stockholms framtida avloppsrening? Här kan du ta del av projektets andra lägesrapportfilm. Vi är nu i gång med alla delar av projektet. I Henriksdals reningsverk pågår ett intensivt arbete inför driftsättningen av den första biolinjen med den nya reningstekniken. I Hammarbybacken är bergarbetena i full gång och vi spränger på flera fronter. Vi är även igång med sprängningarna för den nya avloppstunneln. Vi spränger både i Smedslätten och i Åkeshov.
Nu händer det - Nu installerar vi den nya reningstekniken i Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk ska bli ett av världens modernaste avloppsreningsverk med membranfiltrering. Med den nya reningstekniken kan vi sänka utgående halter av kväve, fosfor och dessutom avskiljs mikroplaster. Detta gör att avloppsvattnet som släpps ut i Östersjön blir ännu renare. Se filmen från den pågående installationen här.
Arbete pågår för renare vatten i Östersjön och Mälaren
För att vi ska kunna fortsätta njuta av rent vatten i Mälaren och Östersjön måste vi bygga om och utveckla Stockholms avloppssystem. Med projektet Stockholms framtida avloppsrening – ett av Stockholms största miljöprojekt – minskas utsläppen av kväve, fosfor och mikroplaster i Östersjön och vattenkvaliteten i Mälaren förbättras.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}