Till sidans huvudinnehåll

Nyheter Stockholms framtida avloppsrening

Nyheter Stockholms framtida avloppsrening

Nyheter

Etapp ett i ombyggnaden med den nya effektiva reningstekniken invigd
Tisdagen den 12 oktober invigde Miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr, den första etappen av totalt fyra med den nya effektiva membrantekniken i Henriksdals reningsverk. Tekniken kommer att medföra betydande utsläppsminskningar av bland annat fosfor, kväve och mikroplaster till Östersjön.
Digital frågestund om avloppstunneln i Söderort 21 oktober
Arbetet med att bygga Stockholms nya avloppstunnel pågår nu för fullt. Vi vet att det finns många frågor kring våra arbeten med avloppstunneln i Hägersten, Liljeholmen, Årsta och Johanneshov. Därför bjuder vi in till en frågestund med projekt- och byggledning.
Säkerhet i fokus när avloppstunneln växer fram
När den nya avloppstunnelns borras och sprängs fram är säkerhet för de som arbetar i tunneln högsta prioritet. Användning av positioneringstagg och utplacering av räddningskammare är några av de åtgärder som görs för att upprätthålla säkerheten vid tunnelarbete.
Paus för sprängningar vid Gullmarsplan
Sprängningarna för avloppstunneln på etableringen vid Gullmarsplan gör ett uppehåll från mitten av september. Entreprenören har valt att flytta resurser till de andra etableringarna under en period.
Första kilometern avloppstunnel utsprängd!
I början på september firar vi att vi nu har sprängt ut den första kilometern av den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sicklaanläggningen. Totalt ska den bli 14 km lång.
Ny inloppstunnel till Henriksdals reningsverk
Nu börjar vi spränga för den nya inloppstunneln till Henriksdals reningsverk. Den byggs för att klara det ökade inflödet av avloppsvatten till reningsverket. Inloppstunneln ska bli 200 meter och arbetet kommer att ta ca 12 månader.
Sommarens arbeten i projekt Stockholms framtida avloppsrening
Arbetet med Stockholms framtida avloppsrening kommer både höras och synas på några platser under sommaren. På andra platser gör vi uppehåll i sprängnings- och borrningsarbetena, men andra arbeten på etableringarna kan förekomma. Här kan du läsa mer om vad som händer i respektive område under sommaren.
Tilluftstorn byggs i Hammarbybacken
Sedan april månad pågår arbetet med att bygga ett nytt tilluftstorn i Hammarbybacken. Hittills har arbetet bestått av schaktarbeten och plansprängning. Nu är det dags för borrning. Ett hål ska borras från marknivå ner till det fläktrum som ska byggas 25 meter under marknivå. Hålet ska borras med raiseborrningsteknik, dvs en roterande borrteknik utan slag. Metoden är vanlig när man ska borra schakt mellan två nivåer i berg.
Digital frågestund i Bromma 5 maj
Arbetet med att bygga Stockholms nya avloppstunnel pågår nu för fullt. Vi vet att det finns många frågor kring våra arbeten med avloppstunneln i Bromma. Därför bjuder vi in till en frågestund med projekt- och byggledning. På grund av pågående pandemi måste det bli ett digitalt möte.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}