Till sidans huvudinnehåll

Nyheter Stockholms framtida avloppsrening

Nyheter Stockholms framtida avloppsrening

Nyheter

Nu är vårt arbete igång vid Sicklaanläggningen
Våra arbeten med att bygga ut Sicklaanläggningen i Hammarbybacken är nu igång efter att ha stått stilla sedan början av året. Att det dragit ut på tiden beror på en ovanligt lång väntan på beslut i mark och miljödomstolen om projektets detaljplaner.
Tekniktunneln - cirka 80 procent av tunneln är utsprängd
Det är många som påverkas av våra arbeten med att bygga om Henriksdals reningsverk. Det är framförallt borrningarna och sprängningarna för tekniktunneln som vi bygger mellan reningsverket och husen som påverkar de boende på Henriksdalsringen. Det är därför många som är nyfikna på hur arbetet med tekniktunneln i Henrikdalsberget går.
Det här händer i Henriksdals reningsverk under sommaren
Våra arbeten i och runt reningsverket kommer att pågå under hela sommaren, men i något reducerad omfattning. Vi kommer fortsatt att borra och spränga för tekniktunneln och samtidigt pågår flera olika arbeten inne i reningsverket.
Vi bygger ett av världens modernaste reningsverk
Henriksdals avloppsreningsverk ska bli toppmodernt. Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar för membranfiltrering. Med den nya tekniken kan vi rena större mängder avloppsvatten utan att öka bassängvolymen samtidigt som det utgående renade avloppsvattnet bli avsevärt mycket renare än tidigare.
Nya sprängtider i Henriksdal
Vi förstår att det kan vara jobbigt att bo uppe på Henriksdalsberget nu. Vi borrar och spränger när vi bygger och det påverkar alla som bor och verkar på berget.
Inbjudan till leverantörsdag 4 april
Stockholm Vatten och Avfall bjuder in till en leverantörsdag för intresserade entreprenörer inför kommande upphandlingar i projektet Stockholms framtida avloppsrening.
Visa fler
{{newsHeading}} {{#newsTeaser}}
{{newsTeaser}}
{{/newsTeaser}}