Effektivare sophämtning från 1 oktober

Senast uppdaterad:

Om upphandlingen

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor och svar

 • Varför gör ni den här förändringen?

  Omläggningen är ett viktigt steg för att nå visionen om en hållbar stad där en allt större del av sophämtningen återvinns och utsläppen av växthusgaser minskar. Med 4 miljoner sophämtningar varje år får varje förbättring vi gör tillsammans stor effekt.

 • Varför hämtas inte mina sopor?

  Den 1 oktober genomfördes ett byte av sophämtningsföretag i Stockholm. Det avgående sophämtningsföretaget har den sista veckan inte hämtat hushållssoporna enligt det avtal vi har med dem. Det har även förekommit sabotage för att försvåra för de tillträdande sophämtningsföretagen. Nycklar till soprummen har till exempel inte överlämnats i ordning. Vi arbetar tillsammans med de nya företagen med att få ordning på alla nycklar till olika soputrymmen.

 • Vad ska jag göra när soporna inte är hämtade?

  Bor du i villa- eller radhus ber vi dig reklamera utebliven sophämtning via vårt formulär
  eller mejla: kund@svoa.se
  Bor du i flerfamiljshus meddelar du din hyresvärd alternativt fastighetsskötare eller styrelsen för bostadsrättsföreningen som gör en reklamation.

 • Var kan jag se när mina sopor ska hämtas?

  Här kan du skriva in adressen där dina sopor hämtas och se nästa ordinarie hämtdag.

 • Jag fick vänta länge i telefonkö när jag ringde kundtjänst

  Många kunder hör av sig till vår kundtjänst, vilket tyvärr har gett långa väntetider emellanåt. Vi har förstärkt bemanningen för att kunna hjälpa våra kunder men väntetiderna är trots det längre än normalt. Om du vill anmäla en utebliven sophämtning gör du det enklast via vårt formulär.

 • Finns det fler problem?

  I och med bytet av sophämtningsföretag har det kommit fram att mängden avfall i vissa områden är betydligt större än som tidigare redovisats. Det kan bero på att avfall har hämtats utanför avtalen med oss. Det stör hela arbetsupplägget, då vi räknat på en mindre mängd och det nya sophämtningsföretaget har baserat sina rutter på felaktig information.

 • När kommer sophämtningen fungera som vanligt?

  Vi kan inte ge ett exakt svar på detta. Förändringen av sophämtningen har förberetts under lång tid. Men nu under inkörningsperioden har vi fått förseningar på sina håll då nya sophämtare ska lära sig sina hämtområden. Vi ber därför alla stockholmare om hjälp med att sortera ut förpackningar och tidningar extra noggrant och lämna dem på återvinningsstationer, för att på så sätt minska mängden hushållssopor.

 • Gäller förändringen alla typer av sopor?

  Staden är indelad i 11 sophämtningsområden. I och med förändringen tar ett hämtningsföretag fullt ansvar för allt hushållsavfall från alla hämtsystem inom sitt område.

  Det betyder att ett företag ansvar för all typ av hämtning av hushållsavfall, matavfall, trädgårdsavfall och fett, slam och urin från privatkunder och verksamheter. Företaget hämtar då avfall ur kärl, säck, bottentömmande behållare och container samt fett, slam och humanurin.

  Hämtning med mobil sopsug och tömning av latriner berörs inte av förändringen.

Senast uppdaterad:

Till dig som beställt matavfallsinsamling i september

Senast uppdaterad:

Fel i utskick för kunder med hämtning var 4:e vecka

Senast uppdaterad:

Stockholm Vatten och Avfall har tagit över tömningen av fettavskiljare

Frågor och svar
 • Varför görs det?

  I dagsläget utförs tömningen av fettavskiljare av valfria entreprenörer som godkänts av Stockholm Vatten och Avfall. I de nya avtalen har en och samma entreprenör ansvaret för hämtningen av samtliga typer av avfall i ett område. Transporter av avfall på Stockholms gator kan samordnas och vi på Stockholm Vatten och Avfall ser till att avfallet hanteras på ett miljömässigt sätt.

 • Vem blir min nya entreprenör?

  Stockholms stad är indelad i 11 områden. Från och med 1 oktober 2017 ansvarar RenoNorden för område 3, 4, 6, 7, 8, 10 och 11 och Suez har ansvar  i område 1, 2, 5 och 9, se karta. Från 1 oktober är du kund hos Stockholm Vatten och Avfall det är till oss du ska vända dig vid eventuella ändringar eller problem.

  Sophämtningsområden from 1 oktober 2017

   Klicka på kartan för att förstora den i egen flik

  Här ser du vilka platser som ingår i områdena

  • Område 1: nordvästra förorterna, bland annat Hässelby/Vällingby, Spånga, Rinkeby Tensta och Akalla/Kista. Området begränsas av stadsgränsen – Bällstaån – norr om Sundbyvägen – norr parkområdet Ö Råcksta sjukhus – norr om Råckstavägen – Norr om Kanaans väg – Kanaanbadet – Stadsgränsen.
   Suez ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.

  • Område 2: Bromma med omnejd, bland annat Traneberg, Abrahamsberg, Ängby och Råcksta. Området begränsas av stadsgränsen – Kanaanbadet – söder om Kannas väg – Råckstavägen – Söder om parkområdet vid Råcksta sjukhus – söder om Sundbyvägen – Bällstaån – stadsgränsen – Tranebergssundet – stadsgränsen.
   Suez ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
  • Område 3: Kungsholmen och Lilla Essingen.
   RenoNorden ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.

  • Område 4: Delar av Norrmalm och Vasastaden. Området begränsas av stadsgränsen – Norrtull – söder Sveavägen Sveaplan – Sveaplan – väster Sveavägen till Hamngatan – söder Hamngatan till Kungsträdgårdsgatan – väster Kungsträdgårdsgatan till Norrström – Norrström – Klara Sjö – Barnhusviken – stadsgränsen.
   RenoNorden ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
  • Område 5: Gamla Stan, Riddarholmen, Helgeandsholmen, Strömsborg, Stora Essingen, Djurgården och del av Ladugårdsgärdet. Delen Ladugårdsgärdet begränsas av Djurgårdsbron – söder Strandvägen till Dag Hammarskjölds väg – söder Dag Hammarskjölds väg till Gärdesgatan – öster Gärdesgatan till Valhallavägen – norr Valhallavägen till Lindarängsvägen – söder Lindarängsvägen till Kaknäsvägen – öster Kaknäsvägen till Louddens industriområde – stadsgränsen.
   Suez ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
  • Område 6: Södermalm, Långholmen och Reimersholme.
   RenoNorden ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
  • Område 7: Liljeholmsbron – Liljeholmsviken – stadsgränsen – E4 – Södertäljevägen  – Liljeholmsbron.
   RenoNorden ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
  • Område 8: Delar av söderort, bland annat Farsta, Hökarängen och Älvsjö. Området begränsas av stadsgränsen – öster om E4/E20 – Årstaviken – Skanstullsbron – Gullmarsplan – Huddingevägen – Örbyleden – Nynäsvägen (väg 73) – stadsgränsen.
   RenoNorden ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
  • Område 9: Skanstullsbron – Gullmarsplan – Huddingevägen – Örbyleden – Nynäsvägen – stadsgränsen – Danviksbron – Danvikskanalen – Skanstullsbron.
   Suez ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
  • Område 10: Del av Östermalm, Gärdet och Hjorthagen. Området begränsas av Stadsgränsen – väster Kaknäsvägen från Louddens industriområde till Lindarängsvägen – väster Lindarängsvägen till Valhallavägen – söder Valhallavägen till Gärdesgatan – väster Gärdesgatan till Dag Hammarskjölds väg – norr Dag Hammarskjölds väg till Strandvägen - norr Strandvägen till Djurgårdsbron – Nybroviken till Nybroplan - Nybroplan – öster Birger Jarlsgatan till Stureplan – öster Sturegatan – öster Lidingövägen till Storängsvägen – öster Storängsvägen till Fiskartorpsvägen – Fiskartorpsvägen till i höjd med Husarviken – Husarviken till stadsgränsen.
   RenoNorden ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
  • Område 11, Norrtull – Sveavägen – Hamngatan – Kungsträdgårdsgatan – Skeppsholmen  – Kastellholmen – Nybroviken – Birger Jarlsgatan – Sturegatan – Lidingövägen – Storängsvägen – Husarviken – Lilla Värtan – Stadsgränsen – (Ålkistan – Brunnsviken) – Norrtull.
   RenaNorden ansvarar för sophämtningen från 1 oktober 2017.
 • Vad kommer det att kosta?

  Priset beror på hur stor din fettavskiljare är och hur ofta den ska tömmas för att fungera bra. Prisexempel: En fettavskiljare som rymmer 1 kubikmeter och töms var 4:e vecka kostar 525 kr/månad exkl. moms. Rymmer din fettavskiljare 2 kubikmeter och töms var 4:e vecka kostar det 1050 kr/månad exkl. moms. Ingen behandlingsavgift tillkommer.
  Avfallstaxan

 • Måste jag säga upp min nuvarande entreprenör?

  Nej, det behöver du inte göra. De avtal som gäller idag för entreprenörer som tömmer fettavskiljare är uppsagda och slutar gälla 30 september 2017. Från 1 oktober 2017 får de entreprenörer vars avtal slutat gälla inte tömma fettavskiljare i Stockholms stad.

 • Vad är en tömningskoppling?

  Det är där slambilens sugslang ansluts till fastighetens tömningsrör till fettavskiljaren. 

 • Kan ni garantera en problemfri uppstart?

  Det går tyvärr inte att garantera trots noga förberedelser. 

  Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta Stockholm Vatten och Avfall på telefon 08-522 120 00.

   

Senast uppdaterad: