Invigning av Återbrukshuset på Bromma återvinningscentral

Senast uppdaterad: