Sophämtning

Förseningar i sophämtningen

Händelse:Den 1 oktober lade vi om sophämtningen i Stockholm. Omläggningen är ett viktigt steg för att nå visionen om en hållbar stad där en allt större del av soporna återvinns och utsläppen av växthusgaser minskar. Med fyra miljoner hämtningar varje år får varje förbättring vi gör stor effekt.
Plats:Stockholms stad
Förväntat klart:Förändringen av sophämtningen har förberetts under lång tid. Men under en inkörningsperiod kommer vi ha förseningar eftersom många sophämtare är nya i sitt område.
Övrig information

Under veckan som föregick bytet av sophämtningsföretag tömdes tyvärr inte alla soporna i Stockholm. Det har resulterat i en del fulla behållare på sina håll. Detta arbetar nu de ny sophämtningsföretagen med att lösa. En nyckelinventering har genomförts inför skiftet av sophämtningsföretag. Det finns dock i ett övergångsskede nycklar som saknar märkning. Det gör det svårt för sophämtarna att komma in i soprummen. En inventering av dessa nycklar pågår. Det kan även vara svårt för ny personal att hitta till soprummen. Vi jobbar tillsammans med sophämtningsföretagen för att lösa detta så fort som möjligt. Stockholm Vatten och Avfall ber alla stockholmare om hjälp med att göra övergången så smidig som möjligt genom att sortera soporna extra noggrant. Och om möjligt låt sopkärlet stå framme och lämna soprum olåsta under oktober. Om inte soporna inte har blivit hämtade ber vi våra kunder att göra en reklamation. Hör av dig till kund@svoa.se eller anmäl utebliven sophämtning via vårt formulär.

Senast uppdaterad

Återvinningscentraler

Inga störningar

Övrigt

Inga störningar