Sophämtning

Driftstörningar i sophämtningen i Stockholm

Händelse:Sedan onsdagen den 5 juli har vi haft driftstörningar i hämtningen av hushållsavfall.
Plats:Stockholms stad
Förväntat klart:Ett intensivt arbete för att åtgärda störningarna pågår hos både entreprenören och Stockholm Vatten och Avfall.
Övrig information

Läs mer här.

Senast uppdaterad

Återvinningscentraler

Inga störningar

Matavfallshämtning

Inga störningar

Övrigt

Inga störningar