Sophämtning

Inga störningar

Återvinningscentraler

Grävarbete på Östberga återvinningscentral

Händelse:Tillgängligheten är begränsad på Östberga återvinningscentral, berör särskilt större ekipage
Plats:Bussens väg, Enskede
Förväntat klart:29 mars
Övrig information

Utfarten från Östberga återvinningscentral är avstängd från den 19 mars på grund av grävarbeten. Därför sker både in- och utfart via infartsvägen. Större ekipage hänvisas till annan återvinningscentral. Detta gäller den 19-23 mars och sannolikt även den 26-29 mars. Vänligen kör försiktigt, visa hänsyn och lyssna till personalens instruktioner.

×
Tillgängligheten är begränsad på Östberga återvinningscentral, berör särskilt större ekipage
Senast uppdaterad

Övrigt

Inga störningar